Văn Phòng Phẩm Khác

Hộp đĩa nhựa mica mỏng Hộp đĩa nhựa mica mỏng

3.000

Bao đựng đĩa giấy xốp Bao đựng đĩa giấy xốp

30.000

Nhãn đĩa giấy Nhãn đĩa giấy

500

Đĩa CD-R Maxell lọai tốt Hết hàng Đĩa CD-R Maxell lọai tốt

Vui lòng gọi

Đĩa DVD-R Maxell Hết hàng Đĩa DVD-R Maxell

Vui lòng gọi

Đĩa CD RW Đĩa CD RW

23.000

Pin Energizer 2AA - E91BP1 (chính hãng) Pin Energizer 2AA - E91BP1 (chính hãng)

27.500

Pin Energizer 3A - E91BP2 (chính hãng) Pin Energizer 3A - E91BP2 (chính hãng)

27.500

Pin tiểu 2A panasonic / Toshiba Pin tiểu 2A panasonic / Toshiba

3.000

Pin  tiểu 3A panasonic / Toshiba Pin tiểu 3A panasonic / Toshiba

3.000

Pin vuông 9V panasonic / Toshiba Pin vuông 9V panasonic / Toshiba

13.000

Đĩa DVD Maxell lốc 10 cái Đĩa DVD Maxell lốc 10 cái

6.000

Đĩa CD Maxell lốc 10 cái Đĩa CD Maxell lốc 10 cái

5.500

Đĩa DVD RW lốc 10 cái Đĩa DVD RW lốc 10 cái

25.000

Bao thư trắng 12 * 18 cm Bao thư trắng 12 * 18 cm

24.000

Bao thư trắng 12 * 22 cm Bao thư trắng 12 * 22 cm

25.000

Bao thư bưu điện 11*19 cm Bao thư bưu điện 11*19 cm

6.500

Bao thư A5  giấy ford 80 Bao thư A5 giấy ford 80

45.500

Bao thư A4 giấy ford 100 Bao thư A4 giấy ford 100

82.500

Bao thư F4 30 * 40 cm Bao thư F4 30 * 40 cm

3.000

Bảng tên nhựa cứng ngang / đứng (nhỏ thông thường) Bảng tên nhựa cứng ngang / đứng (nhỏ thông thường)

2.000

Bảng tên nhựa dẻo trong đứng / ngang Bảng tên nhựa dẻo trong đứng / ngang

1.500

Bảng tên da đứng/ngang Bảng tên da đứng/ngang

3.500

Bảng tên đại biểu (có kim gài) Bảng tên đại biểu (có kim gài)

3.000

Dây deo bảng tên kẹp sắt Dây deo bảng tên kẹp sắt

2.000