Quy định của pháp luật về hóa đơn đặt in? Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn? Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn giả?

Quy định của pháp luật về hóa đơn đặt in? Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn? Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn giả?

Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 quốc gia, ĐT: 04.37622620, website: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:

- Theo quy định tại Điều 4, Điều 8, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân. Hóa đơn đặt in được in dưới dạng mẫu in sẵn có nội dung quy định tại nghị định này. Riêng hóa đơn do các cục thuế đặt in phải có tên cục thuế ở góc trên bên trái của tờ hóa đơn. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Cục thuế đặt in hóa đơn để bán, cấp cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định 51. Tất cả các đơn vị trực thuộc cục thuế bán, cấp cùng một loại hóa đơn do cục thuế phát hành. Còn Điều 3, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu rõ: Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Điều 22, Nghị định 51/2010/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn như sau:

1. Điều kiện: Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động ngành in;

2. Trách nhiệm: a) In hóa đơn theo đúng hợp đồng đã ký; không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện; b) Quản lý, bảo quản và xử lý khuôn in, phôi in, hóa đơn đã in và các hóa đơn in hỏng theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật; c) Thanh lý hợp đồng in với tổ chức, cá nhân đặt in hóa đơn và tiến hành xử lý khuôn in, phế phẩm theo quy định của Bộ Tài chính; d) Định kỳ 6 tháng, báo cáo việc nhận in hóa đơn gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Đối với vấn đề xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn, Khoản 3, Điều 28, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn giả, đồng thời bị chỉ định nhà in khi đặt in hóa đơn trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ khi phát hiện hành vi đặt in hóa đơn giả. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này phải hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

ST