Hầu hết các nhà sản xuất Carton của Mỹ đã thông báo tăng giá cho khách hàng tại Mỹ của họ. Trong tuần đầu tháng 02/2008, Smurfit-Stone Container nhà sản xuất giấy carton lớn nhất Bắc Mỹ thông báo với khách hàng sẽ tăng giá lên 50 USD/tấn kể từ ngày 03/03/2008. Sự tăng giá này kéo theo International (IP) và các nhà sản xuất khác cũng quyết định sẽ tăng giá 50 USD/tấn đối với các loại giấy linerboard, corrugatin và white top vào đầu tháng 03 tới.

Sample 
Image      Hầu hết các nhà sản xuất Carton của Mỹ đã thông báo tăng giá cho khách hàng tại Mỹ của họ. Trong tuần đầu tháng 02/2008, Smurfit-Stone Container nhà sản xuất giấy carton lớn nhất Bắc Mỹ thông báo với khách hàng sẽ tăng giá lên 50 USD/tấn kể từ ngày 03/03/2008. Sự tăng giá này kéo theo International (IP) và các nhà sản xuất khác cũng quyết định sẽ tăng giá 50 USD/tấn đối với các loại giấy linerboard, corrugatin và white top vào đầu tháng 03 tới.

Sample 
Image       Hầu hết các nhà sản xuất Carton của Mỹ đã thông báo tăng giá cho khách hàng tại Mỹ của họ. Trong tuần đầu tháng 02/2008, Smurfit-Stone Container nhà sản xuất giấy carton lớn nhất Bắc Mỹ thông báo với khách hàng sẽ tăng giá lên 50 USD/tấn kể từ ngày 03/03/2008. Sự tăng giá này kéo theo International (IP) và các nhà sản xuất khác cũng quyết định sẽ tăng giá 50 USD/tấn đối với các loại giấy linerboard, corrugatin và white top vào đầu tháng 03 tới.

Trong tháng 01/2008, giá giấy Linerboard 125g/m2 (26 lb) ở mức FOB 560 USD/tấn, loại 175g/m2 (42 ln) là 520 USD/tấn; các loại định lượng khác 45 lb, 56 lb và 69 lb được bán giá FOB với mức 540 USD/tấn. Giá các loại giấy lót định lượng 26 lb, 33 lb và 40 lb được bán ở mức 496-506 USD/tấn.

Theo nhiều nguồn tin khác thì giá các loại giấy này sẽ tiếp tục tăng thêm 4% trong tháng 03/2008. Khi đó giá FOB giấy Linerboard các loại (21 lb, 33lb, 42 lb) là 527-545 USD/tấn; giá giấy loại Linerboard được chào bán với giá 510-527 USD/tấn; giá FOB giấy corrugatin medium/fluting (21 lb, 26 lb, 30 lb) mức 500-518 USD/tấn. Giá FOB giấy hộp Carton 120-180g/m2 là 526 USD/tấn; giấy linerboard (130-220 g/m2 là 563 USD/tấn.

Giá giấy Kraftliner được bán trong tháng 02 với mức 540-550 USD/tấn; loại semichemical medium là 530-540 USD/tấn. Loại White top linerboard là 850-870 USD/tấn, trong khi loại medium corrugating là 530-540 USD/tấn.

CTy CP DV Giấy Việt -VIETPAPER