Thông tin chi tiết

Kẹp bảng tên

Kẹp bảng tên

(Cập nhật ngày: 09/12/2018)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

1.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: