Thông tin chi tiết

Kẹp bảng tên

Kẹp bảng tên

(Cập nhật ngày: 14/09/2019)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

1.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: