Thông tin chi tiết

Dây deo bảng tên kẹp sắt

Dây deo bảng tên kẹp sắt

(Cập nhật ngày: 13/09/2019)

Đơn vị tính:

Sợi

Giá:

2.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: