Thẻ Nhân Viên

Bảng tên nhựa cứng ngang / đứng (nhỏ thông thường) Bảng tên nhựa cứng ngang / đứng (nhỏ thông thường)

2.000

Bảng tên nhựa dẻo trong đứng / ngang Bảng tên nhựa dẻo trong đứng / ngang

1.500

Bảng tên da đứng/ngang Bảng tên da đứng/ngang

3.500

Bảng tên đại biểu (có kim gài) Bảng tên đại biểu (có kim gài)

3.000

Dây deo bảng tên kẹp sắt Dây deo bảng tên kẹp sắt

2.000

Dây deo bảng tên kẹp nhựa, xoay Hết hàng Dây deo bảng tên kẹp nhựa, xoay

2.800

Dây deo bảng tên lụa móc xoay inox Dây deo bảng tên lụa móc xoay inox

3.000

Kẹp bảng tên Kẹp bảng tên

1.500