Tập Sổ Các Loại

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 30 bộ  (khổ 13 x 19)" Hết hàng "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 30 bộ (khổ 13 x 19)"

Vui lòng gọi

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)" "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

10.000

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)" "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

17.500

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20) Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

12.500

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20) Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

21.500

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25) Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

23.700

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25) Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

31.000

Phiếu xuất/ nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh Phiếu xuất/ nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh

7.700

Sổ sách kế toán khác (20.5*29.5) Sổ sách kế toán khác (20.5*29.5)

8.500