Tập Sổ Các Loại

Gáy loxo 25 Ageless Gáy loxo 25 Ageless

154.000

Gáy loxo 28 Ageless Gáy loxo 28 Ageless

182.000

Gáy loxo 32 Ageless Gáy loxo 32 Ageless

196.000

Gáy loxo 38 Ageless Gáy loxo 38 Ageless

210.000

Gáy loxo 45 Ageless Gáy loxo 45 Ageless

224.000

Gáy loxo 51 Ageless Gáy loxo 51 Ageless

238.000

CK 2 (8x13 cm ) mỏng CK 2 (8x13 cm ) mỏng

5.500

CK 7 (16x21cm) dày CK 7 (16x21cm) dày

16.000

Sổ da A4 (21x30cm) dày Sổ da A4 (21x30cm) dày

34.000

Sổ bóp da cao cấp (gáy 6 còng cua) Sổ bóp da cao cấp (gáy 6 còng cua)

75.000

Sổ namecard 240 lá bìa nhựa Plus Sổ namecard 240 lá bìa nhựa Plus

34.500

Sổ namecard 400 lá bìa nhựa Plus Sổ namecard 400 lá bìa nhựa Plus

43.000

Tập 96T (trắng đẹp) Tập 96T (trắng đẹp)

3.900

Tập 96T ABC Ô ly Tập 96T ABC Ô ly

6.100

Tập 200T (trắng đẹp) Tập 200T (trắng đẹp)

7.800

Tập 200T Đông Hồ Tập 200T Đông Hồ

9.500

Tập Sinh Viên 200T Vibook Monoku Ro Tập Sinh Viên 200T Vibook Monoku Ro

14.000

Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh

2.900

Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh

2.900

Biên nhận 2 liên 100 tờ (khổ 9x11) Biên nhận 2 liên 100 tờ (khổ 9x11)

4.800

Giấy giới thiệu 50 tờ (13x19) Giấy giới thiệu 50 tờ (13x19)

5.500

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 30 bộ  (khổ 13 x 19)" Hết hàng "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 30 bộ (khổ 13 x 19)"

Vui lòng gọi

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)" "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

10.000

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)" "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

17.500

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20) Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

12.500