Thông tin chi tiết

Tập Tình bạn Hòa Bình

Tập Tình bạn Hòa Bình

(Cập nhật ngày: 30/01/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

3.100 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Tập Tình bạn Hòa Bình:

- Tập 96 trang: in Ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 60 g/m2

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.