Thông tin chi tiết

Tập Heo Boo Hòa Bình

Tập Heo Boo Hòa Bình

(Cập nhật ngày: 07/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

4.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Mô tả Tập Heo Boo Hòa Bình:

- Tập 96 trang, 200 trang : in Ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 70 g/m2

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.