Thông tin chi tiết

Tập ABC Hòa Bình

Tập ABC Hòa Bình

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

4.600 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Mô tả Tập ABC Hòa Bình

- Tập 96 trang, 200 trang : in Ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 80 g/m2.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Giấy viết không lem, không thấm.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.