Thông tin chi tiết

CK 2 (8x13 cm ) mỏng

CK 2 (8x13 cm ) mỏng

(Cập nhật ngày: 08/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

5.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: