Thông tin chi tiết

Phiếu xuất/ nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh

Phiếu xuất/ nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh

(Cập nhật ngày: 07/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

7.700 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: