Thông tin chi tiết

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

(Cập nhật ngày: 06/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

31.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: