Thông tin chi tiết

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

(Cập nhật ngày: 31/01/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

21.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: