Thông tin chi tiết

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

(Cập nhật ngày: 25/01/2022)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

23.700 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: