Thông tin chi tiết

Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh

Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

2.900 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: