Thông tin chi tiết

Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh

Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

2.900 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: