Thông tin chi tiết

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)"

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

(Cập nhật ngày: 07/12/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

17.500 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: