Thông tin chi tiết

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)"

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

(Cập nhật ngày: 25/01/2022)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

10.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: