Thông tin chi tiết

Máy tính Deli 12 số 1671 (bảo hành 12 tháng)

Máy tính Deli 12 số 1671 (bảo hành 12 tháng)

(Cập nhật ngày: 21/07/2018)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

88.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Bảo hành 2 năm