Thông tin chi tiết

Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng (120 tờ)

Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng (120 tờ)

(Cập nhật ngày: 16/10/2021)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

21.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: