Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng) | Kim Bấm, Gỡ Kim | Dụng cụ Bấm, Gỡ Kim | Khỏe, Đẹp Tự Nhiên - KhangNhien

Thông tin chi tiết

Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng)

Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng)

(Cập nhật ngày: 18/08/2018)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

7.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: