Kim Bấm, Gỡ Kim

Kim bấm số 10 Thiên Long FO-STS02 Kim bấm số 10 Thiên Long FO-STS02

2.300

Kim bấm số 3 Thiên long FO-STS01 Kim bấm số 3 Thiên long FO-STS01

4.000

Kim bấm số 10 Plus Kim bấm số 10 Plus

2.800

Kim bấm số 3 Plus Kim bấm số 3 Plus

8.200

Kim bấm KW-Trio 23/8 chính hãng (50 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/8 chính hãng (50 tờ)

14.000

Kim bấm KW-Trio 23/10 chính hãng (70 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/10 chính hãng (70 tờ)

15.000

Kim bấm KW-Trio 23/13 chính hãng (100 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/13 chính hãng (100 tờ)

16.500

Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng (120 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/15 chính hãng (120 tờ)

21.000

Kim bấm KW-Trio 23/17 chính hãng (140 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/17 chính hãng (140 tờ)

23.000

Kim bấm  KW-Trio 23/20 chính hãng (170 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/20 chính hãng (170 tờ)

23.700

Kim bấm KW-Trio 23/23 chính hãng (200 tờ) Kim bấm KW-Trio 23/23 chính hãng (200 tờ)

29.700

Gỡ kim kềm SR A1 Hết hàng Gỡ kim kềm SR A1

Vui lòng gọi

Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng) Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng)

7.000