Thông tin chi tiết

Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long

Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long

(Cập nhật ngày: 31/01/2023)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

2.700 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: