Thông tin chi tiết

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

(Cập nhật ngày: 20/10/2021)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

4.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: