Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ) | Kẹp giấy | Đinh, Kẹp Hồ Sơ | Khỏe, Đẹp Tự Nhiên - KhangNhien

Thông tin chi tiết

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

(Cập nhật ngày: 19/08/2018)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

4.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: