Kẹp giấy

Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ) Kẹp giấy số 8 (hộp nhỏ)

4.000

Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long Kẹp giấy tam giác C62 đủ kim (trên 90 kim) Thiên Long

2.700

Kẹp giấy Oval-28mm C32 Kẹp giấy Oval-28mm C32

3.100