Thông tin chi tiết

Kẹp bướm 25 mm

Kẹp bướm 25 mm

(Cập nhật ngày: 11/11/2019)

Đơn vị tính:

Hộp/12 cái

Giá:

5.800 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: