Thông tin chi tiết

Kẹp bướm 15 mm

Kẹp bướm 15 mm

(Cập nhật ngày: 04/12/2023)

Đơn vị tính:

Hộp/12 cái

Giá:

3.100 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: