Thông tin chi tiết

Kẹp bướm 15 mm

Kẹp bướm 15 mm

(Cập nhật ngày: 28/10/2020)

Đơn vị tính:

Hộp/12 cái

Giá:

3.100 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: