Thông tin chi tiết

Dao rọc giấy thường nhỏ

Dao rọc giấy thường nhỏ

(Cập nhật ngày: 20/10/2021)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

3.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: