Thông tin chi tiết

Dao rọc giấy thường nhỏ

Dao rọc giấy thường nhỏ

(Cập nhật ngày: 13/11/2019)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

3.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: