Kệ Văn Phòng

Kệ rỗ xéo nhựa một ngăn Kệ rỗ xéo nhựa một ngăn

12.000

Kệ rỗ xéo 3 ngăn ráp Kệ rỗ xéo 3 ngăn ráp

31.500

Kệ nhựa 2 tầng trụ No-182-2 / TTM Kệ nhựa 2 tầng trụ No-182-2 / TTM

40.000

Kệ nhựa 3 tầng trụ No-182-3 / TTM Kệ nhựa 3 tầng trụ No-182-3 / TTM

63.000

Kệ nhựa 2 tầng trượt DT3005-2BH / TTM Kệ nhựa 2 tầng trượt DT3005-2BH / TTM

55.000

Kệ nhựa 3 tầng trượt DT3005-3BH / TTM Kệ nhựa 3 tầng trượt DT3005-3BH / TTM

80.000

Kệ Mica 1 tầng Hết hàng Kệ Mica 1 tầng

39.000

Kệ Mica 2 tầng trượt Kệ Mica 2 tầng trượt

85.000

Kệ Mica 3 tầng trượt Kệ Mica 3 tầng trượt

122.000