Thông tin chi tiết

Hồ khô (8g)

Hồ khô (8g)

(Cập nhật ngày: 07/12/2018)

Đơn vị tính:

Giá:

5.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Hồ khô Double A glue stick. Dính tốt trên nhiều chất liệu. - Không axit, không chất độc hại.