Thông tin chi tiết

Giấy note 3x4 Post It

Giấy note 3x4 Post It

(Cập nhật ngày: 07/12/2023)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

11.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm: 
       Giúp các bạn quản lý tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn.
       Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
       Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú 1 cách dễ dàng.
       Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.

Chất lượng : Đẹp, mịn, láng.

Qui cách:  Đóng gói thành xấp, lốc

Định lượng: Kích thước 76mm * 101mm

Sản xuất:  3M - USD

Đóng gói:  12 xấp/lốc.

Bảo quản:
       Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.
       Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.
       Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.