Giấy NOTE

Giấy note 3x2 HOT Giấy note 3x2

3.500

Giấy note 3x3 HOT Giấy note 3x3

4.800

Giấy note 3x3 Stickiii ( 4 màu ) Hết hàng Giấy note 3x3 Stickiii ( 4 màu )

4.800

Giấy note 1.5x2 pronoti Giấy note 1.5x2 pronoti

2.700

Giấy note 3x4 Giấy note 3x4

7.000

Giấy note 3x5 Giấy note 3x5

8.000

Giấy note 3x4 Post It Giấy note 3x4 Post It

11.000

Giấy note 3x2 nhiều màu 3201x (dương, lá, hồng) Giấy note 3x2 nhiều màu 3201x (dương, lá, hồng)

4.700

Giấy note 3x3 nhiều màu 3203x (dương, lá, hồng) Giấy note 3x3 nhiều màu 3203x (dương, lá, hồng)

6.500

Giấy note 3x5 nhiều màu 3206x (dương, lá, hồng) Giấy note 3x5 nhiều màu 3206x (dương, lá, hồng)

10.500

Giấy note màu 4 mảnh Stickii (3x3 - có 4 màu/xấp) Giấy note màu 4 mảnh Stickii (3x3 - có 4 màu/xấp)

11.500

Miếng đánh dấu mũi tên 5 màu dạ quang HOT Miếng đánh dấu mũi tên 5 màu dạ quang

9.500

Giấy phân trang 5 màu Pronoti 40434 Giấy phân trang 5 màu Pronoti 40434

9.500

Giấy note "please sign" Pronoti 45649 Giấy note "please sign" Pronoti 45649

19.000

Giấy note "Sign here" Post-it® 3M (680-9) Giấy note "Sign here" Post-it® 3M (680-9)

33.000

Giấy note 4 màu Suremark SQ-6670 Giấy note 4 màu Suremark SQ-6670

15.600

Hộp giấy note No.177 (có sẵn giấy trong hộp) Hộp giấy note No.177 (có sẵn giấy trong hộp)

32.000

Giấy note Sign Here (Deli A10101) Giấy note Sign Here (Deli A10101)

20.000