Thông tin chi tiết

Giấy in bill K80, phi 45

Giấy in bill K80, phi 45

(Cập nhật ngày: 23/01/2022)

Đơn vị tính:

Giá:

7.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: