Thông tin chi tiết

Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng 140 gsm 50 tờ

Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng 140 gsm 50 tờ

(Cập nhật ngày: 14/10/2021)

Đơn vị tính:

Xấp/50 tờ

Giá:

62.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: