Thông tin chi tiết

Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng 180gsm 50 tờ

Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng 180gsm 50 tờ

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Xấp/50 tờ

Giá:

54.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: