Thông tin chi tiết

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng 230 gsm 50 tờ

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng 230 gsm 50 tờ

(Cập nhật ngày: 08/12/2023)

Đơn vị tính:

Xấp/50 tờ

Giá:

135.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: