Thông tin chi tiết

Giấy A5 Excel 80gsm

Giấy A5 Excel 80gsm

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Ram

Giá:

30.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: