Giấy A4 Excel 70gsm | Giấy in, Giấy photo | Giấy Các Loại, Film Fax | Khỏe, Đẹp Tự Nhiên - KhangNhien

Thông tin chi tiết

Giấy A4 Excel 70gsm

Giấy A4 Excel 70gsm

(Cập nhật ngày: 18/08/2018)

Đơn vị tính:

Ram

Giá:

49.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: