Thông tin chi tiết

Giấy A5 Excel 70gsm

Giấy A5 Excel 70gsm

(Cập nhật ngày: 20/02/2018)

Đơn vị tính:

Ram

Giá:

24.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: