Giấy Các Loại, Film Fax

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt bóng 20 tờ Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt bóng 20 tờ

30.000

Giấy Pelure (giấy niêm phong) Giấy Pelure (giấy niêm phong)

16.000

Giấy fax nhiệt Sazaki 210 Giấy fax nhiệt Sazaki 210

15.500

Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng 180gsm 50 tờ Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng 180gsm 50 tờ

54.000

Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng 140 gsm 50 tờ Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng 140 gsm 50 tờ

62.000

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng 230 gsm 50 tờ Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng 230 gsm 50 tờ

135.000

Giấy than G-Star 18B Giấy than G-Star 18B

42.500

Giấy than Horse 4400 Giấy than Horse 4400

86.000

Giấy decal da bò Giấy decal da bò

80.000

Giấy decal đế vàng Giấy decal đế vàng

73.000

Giấy decal đế xanh Giấy decal đế xanh

67.000

Giấy decal ảnh A4 Giấy decal ảnh A4

62.500

Giấy decal Tomy đủ số Giấy decal Tomy đủ số

7.900

Decal các số khổ A4 Decal các số khổ A4

27.500

Giấy Index Kokuyo TA-21B"R Giấy Index Kokuyo TA-21B"R

17.000

Film fax panasonic 57E Hết hàng Film fax panasonic 57E

40.000

Film fax panasonic 57E chính hãng Film fax panasonic 57E chính hãng

73.000

Ruy băng LQ 300, 300+ (hiệu KH) Ruy băng LQ 300, 300+ (hiệu KH)

40.000

Giấy fax Sakura 210 Giấy fax Sakura 210

16.900