Giấy Các Loại, Film Fax

Giấy A4 Excel 70gsm Giấy A4 Excel 70gsm

49.000

Giấy LT - 210-279 ( 01 liên ) Giấy LT - 210-279 ( 01 liên )

180.000

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt bóng 20 tờ Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt bóng 20 tờ

30.000

Giấy Pelure (giấy niêm phong) Giấy Pelure (giấy niêm phong)

16.000

Giấy fax nhiệt Sazaki 210 Giấy fax nhiệt Sazaki 210

15.500

Giấy in bill K57, phi 45 Giấy in bill K57, phi 45

5.500

Giấy in bill K80, phi 45 Giấy in bill K80, phi 45

7.000

Giấy A5 Excel 70gsm Giấy A5 Excel 70gsm

26.000

Giấy A5 Excel 80gsm Giấy A5 Excel 80gsm

30.000

Giấy A4 Excel 80gsm Giấy A4 Excel 80gsm

59.000

Giấy A4 Bãi bằng trắng 60gsm Giấy A4 Bãi bằng trắng 60gsm

45.000

Giấy A3 Excel 70gsm Giấy A3 Excel 70gsm

105.000

Giấy A3 Excel 80gsm Giấy A3 Excel 80gsm

120.000

Giấy A4 Idea 70gsm Hết hàng Giấy A4 Idea 70gsm

63.000

Giấy A4 Idea 80gsm Hết hàng Giấy A4 Idea 80gsm

72.000

Giấy A4 Paper One 70gsm Giấy A4 Paper One 70gsm

67.000

Giấy A4 Paper One 80gsm Giấy A4 Paper One 80gsm

82.000

Giấy A4 Double A 70 gsm Giấy A4 Double A 70 gsm

65.000

Giấy A4 Double A 80gsm (550 tờ) Giấy A4 Double A 80gsm (550 tờ)

80.000

Giấy A3 Double A 80gsm Giấy A3 Double A 80gsm

166.000

Giấy Ford màu A4 80gsm Giấy Ford màu A4 80gsm

70.000

Giấy Ford màu A4 70gsm Giấy Ford màu A4 70gsm

66.000

Giấy LT - 240-279 ( 01 liên ) Giấy LT - 240-279 ( 01 liên )

214.000

Giấy LT - 380-279 ( 01 liên ) Giấy LT - 380-279 ( 01 liên )

315.000

Giấy LT - 210-279 ( 2,3,4 liên ) Giấy LT - 210-279 ( 2,3,4 liên )

289.000