Thông tin chi tiết

Sọt rác vuông trung

Sọt rác vuông trung

(Cập nhật ngày: 06/12/2023)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

35.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: