Thông tin chi tiết

Ky hốt rác (cán dài)

Ky hốt rác (cán dài)

(Cập nhật ngày: 09/12/2023)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

22.800 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: