Thông tin chi tiết

Dây thun vàng xuất khẩu

Dây thun vàng xuất khẩu

(Cập nhật ngày: 08/12/2023)

Đơn vị tính:

Bịch

Giá:

41.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng:

1 bịch = 0.5 kg