Thông tin chi tiết

Dây thun đại (5ly phi 70)

Dây thun đại (5ly phi 70)

(Cập nhật ngày: 20/05/2018)

Đơn vị tính:

Bịch

Giá:

65.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: