Thông tin chi tiết

Chổi tàu cau

Chổi tàu cau

(Cập nhật ngày: 25/01/2022)

Đơn vị tính:

Cây

Giá:

18.000 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: