Thông tin chi tiết

Băng keo 2 mặt 1.6P (9 Yard)

Băng keo 2 mặt 1.6P (9 Yard)

(Cập nhật ngày: 22/07/2018)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

2.300 VNĐ (Chưa VAT)

Số lượng: