Dụng Cụ Cắt Dán

Cắt băng keo 7cm Cắt băng keo 7cm

20.500

Hồ nước TL-G08 Hồ nước TL-G08

2.800

Hồ khô FO-G01 (8g) Hồ khô FO-G01 (8g)

6.700

Keo 502 New hiệu con voi Keo 502 New hiệu con voi

4.500

Dao rọc giấy thường nhỏ Dao rọc giấy thường nhỏ

3.000

Dao rọc giấy thường lớn Dao rọc giấy thường lớn

4.000

Dao rọc giấy  SDI - 3 lưỡi (lớn) 0423 Dao rọc giấy SDI - 3 lưỡi (lớn) 0423

16.500

Dao rọc giấy SDI - 3 lưỡi (trung) 0404 Dao rọc giấy SDI - 3 lưỡi (trung) 0404

9.500

Lưỡi dao rọc giấy SDI 1404 (lớn) Lưỡi dao rọc giấy SDI 1404 (lớn)

12.500

Lưỡi dao rọc giấy SDI  1403 (nhỏ) Lưỡi dao rọc giấy SDI 1403 (nhỏ)

7.500

Kéo trung - cán đồi mồi S-120 Kéo trung - cán đồi mồi S-120

7.000

Kéo S183 Kéo S183

11.500

Kéo lớn SC02 (tương tự S100) Kéo lớn SC02 (tương tự S100)

19.000