Dụng Cụ Cắt Dán

Hồ nước đầu lưới 30ml WinQ Hồ nước đầu lưới 30ml WinQ

2.500

Hồ khô (8g) Hồ khô (8g)

5.000

Băng keo si 5P (9 Yard) Băng keo si 5P (9 Yard)

9.000

Băng keo si 3,5P (9Yard) Băng keo si 3,5P (9Yard)

6.900

Băng keo trong / đục 5P (80Yard đủ) Băng keo trong / đục 5P (80Yard đủ)

11.300

Băng keo trong 2,5P – vòng lớn – (80Yard đủ) Băng keo trong 2,5P – vòng lớn – (80Yard đủ)

6.100

Băng keo trong Văn Phòng 1,8P – (17Yard) hoặc 1.2p Băng keo trong Văn Phòng 1,8P – (17Yard) hoặc 1.2p

1.700

Băng keo giấy 5P (22 Yard) Băng keo giấy 5P (22 Yard)

11.000

Băng keo giấy 2,4P (22 Yard) Băng keo giấy 2,4P (22 Yard)

5.800

Băng keo giấy 1.2P (22 Yard) Băng keo giấy 1.2P (22 Yard)

3.200

Băng keo 2 mặt 5P (9 Yard) Băng keo 2 mặt 5P (9 Yard)

6.300

Băng keo 2 mặt 2,4P (9 Yard) Băng keo 2 mặt 2,4P (9 Yard)

3.200

Băng keo 2 mặt 1.2P (9 Yard) Băng keo 2 mặt 1.2P (9 Yard)

2.000

Băng keo 2 mặt 0.5P (9 Yard) Băng keo 2 mặt 0.5P (9 Yard)

1.000

Băng keo xốp 5 p (8 Yard) Băng keo xốp 5 p (8 Yard)

18.200

Băng keo xốp 2,4 p (8 Yard) Băng keo xốp 2,4 p (8 Yard)

9.100

Băng keo dien Nano 10 Y Băng keo dien Nano 10 Y

3.800

Băng keo dien Nano 20 Y Băng keo dien Nano 20 Y

6.500

Băng keo Scotch magic 810 3/4x36Y Băng keo Scotch magic 810 3/4x36Y

47.500

Băng keo Scotch magic có cắt keo 12x4 Băng keo Scotch magic có cắt keo 12x4

30.500

Cắt băng keo 2001 (bkvp) Cắt băng keo 2001 (bkvp)

10.500

Cắt băng keo 2003 (có cắm bút) Hết hàng Cắt băng keo 2003 (có cắm bút)

14.500

Cắt băng keo 2004 (lớn 2.5 có cắm bút) Hết hàng Cắt băng keo 2004 (lớn 2.5 có cắm bút)

36.500

Cắt băng keo 2005 (lớn 2.5) Cắt băng keo 2005 (lớn 2.5)

29.000

Cắt băng keo 5cm Cắt băng keo 5cm

14.500